3 Comments

M'ha encantat, com sempre. I em FLIPAAA la teva feina a CIM, preciós <3

Expand full comment

La cosa amb les xarxes socials i internet en general és què no hi ha límits... Límits per compatir contingut del tipus que sigui, límits per mostrar-te i performar de la manera que sigui en aquests entorns. Si no hi ha límits, tampoc hi ha pautes, potser per això (entre altres coses) la nostra identitat es torna tan confosa i diferent.

Expand full comment