1 Comment

molt d’acord amb el tema de la IA, i el reduccionisme amb el chat gpt

Expand full comment